Info

01.11.2018

Zde uvidíte obecné informace o třídě - akce, změny v rozvrhu, atp.