9. 5. 2019
M - DÚ - pracovní list = narýsovat všechny výšky v trojúhelníku, změřit a zapsat jejich velikost, pojmenovat trojúhelník podle velikosti vnitřních úhlů a podle velikost stran trojúhelníku


30. 4. 2019

Př - test - Kroužkovci až po štíry


29. 4. 2019

M - 3. čtvrtletní písemná práce


26. 4. 2019

čj - test - pravopis


26. 4. 2019
M - DÚ - Příprava na 3. čtvrtletní písemnou práci - vypracovat do pátku 26.4.


4. 4. 2019
M -  DÚ - učebnice 75/3 - na samostatný papír narýsovat jeden z obrázků a zobrazit v osové souměrnosti


26. 3. 2019
M - tematický test - DESETINNÁ ČÍSLA
     - DÚ - příprava na tematický test - odevzdat nejpozději ve středu 27. 3. 2019


15.3. 2019

čj - slovní druhy 


18. 3. 2019

Aj - skupina p. uč. Ramiréze - test - otázky wh a otázky yes on 


15. 3. 2019
M - DÚ - učebnice 112/B2 - do domácích sešitů - odevzdat v pátek 15.3. (úkol zadán v úterý 12.3.)


1. 3. 2019

Čj - kontrolní diktát


12. 3. 2019

Aj - skupina p. uč. Ramiréze - dú - napsat věty (dle výběru)  o denní činnosti - max. 15 vět


13. 3. 2019

Ov - test první pomoc - tel. čísla


12. 3. 2019 

Př - test ploštěnci (úvod)


25.2.2019 

Z - Dú- dodělat mapu (povodí) učeb str.72 malá mapa do středy 27.2.2019


15. 3. 2019

Hv- test po jarních prázninách


15. 3. 2019

Hv - Dú přinést nebo vyrobit hudební nástroj


12. 3. 2019

D- test starověké Řecko (opakování)


22.2.2019

D-přepadovka (řecko perské války,Perikles,peloponéská v,makedonie)


21.2.2019

Aj-test-přítomný čas,záporné  a kladné věty


21. 2. 2019 

M - dodělat pracovní list  poslední den odevzdání čt 21.2.2019


21. 2. 2019

Př- žahavci 


20. 2. 2019 

Aj- skupina pana učitele Ramiréze test desetiminutovka- free time 


20. 2. 2019

F- popis vah,hmotnost


30. 1. 2019
M - DÚ - z pracovního listu vypracovat z cvičení 3 druhou, třetí a čtvrtou osu + cvičení 4 (zakreslit a zapsat osm desetinných čísel) - odevzdání ve středu 30. 1. 2019


24. 1. 2019
M - pololetní písemná práce


22. 1. 2019
M - DÚ - z přípravy na pololetní písemnou práci vypracovat a odevzdat  úlohy 5) a 7)
              - ODEVZDAT VE STŘEDU 23. 1. 2019


23. 1. 2019

Ov - DÚ - vybarvit znak Chrastavy a vyrobit průvodce Chrastavy


11. 1. 2019
M - příprava na pololetní písemnou práci - procvičit - zobrazit zde (v pondělí 21. 1. konzultace nad problémovými úlohami a zadání DÚ z přípravy; 22. 1. - 24. 1. pololetní písemná práce)


9. 1. 2019
M - pracovní list G - dodělat na Čtvrtek


7.1.2019
ČJ - DÚ - napsat vypravování (čt)
1.nadpis  2.napínavý příběh 3.odstavce  4.přít.čas,krátké věty 5.zkontrolovat pravopis,opakující se slova


7.1.2019                                                                                                                            Z - velký test - opakování 21.1. pondělí 


7.1.2019
M - DÚ -pracovní list G do Úterý


20. 12. 2018
M - DÚ - pracovní list - úhel-přenášení, osa, pojmenování, měření (zadáno 18. 12.)


18. 12. 2018
Čj - Desetiminutovka pě , bě , vě , vje , bje


17. 12. 2018
Čj - DÚ - nahradit příbuzná slova v textu


6. 12. 2018
M - DÚ - pracovní list - slovní úlohy na dělitelnost - pouze úlohy 14. - 16. (zadáno 4. 12.)


3. 12. 2018 
Z - výpisky - uč. str. 39-40 (středa)


3. 12. 2018
AJ - dodělat cv. 6 str. 15 pracovní sešit (čtvrtek)


3. 12. 2018
M - od pondělí 3. 12. 2018 nosit GEOMETRII = geometrický sešit, učebnici (díl - geometrie), všechny rýsovací pomůcky - hlavně ÚHLOMĚR a KRUŽÍTKO


30. 11. 2018
M - v pátek 30. 11.  se píše Tematický test z dělitelnosti (znaky dělitelnosti, čísla soudělná a nesoudělná, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, slovní úloha


29. 11. 2018
M - pracovní list - rozklad čísla na součin prvočísel + nejmenší společný násobek + největší společný dělitel


28. 11. 2018
Z - test - časové pásmo


28. 11. 2018 
Z - pracovní list DÚ


pracovní list do čtvrtka 29 11. 2018



26. 11. 2018
Nejpozději do pondělí 26. 11. zaplatit na Pč vyšívání  20,-Kč, nebo 25,-Kč dle výběru výšivky. Všichni !!!!!  (zapsáno 22. 11. 2018)


27. 11. 2018

Čj -  DÚ -   7 pojmů buď měsíců nebo dnů


22. 11. 2018
Př - test 


21. 11. 2018
F - test - difuze a Brownův pohyb


20. 11. 2018
ČJ - DÚ - učeb. str. 27 cv. 6 opis slov


20. 11. 2018
 ČJ - test - tvoření nových slov učeb. str. 26


19. 11. 2018
ČJ - vymyslet vypravování + nadpis


19. 11. 2018

Z - desetiminutovka hledání v atlase


16. 11. 2018

D - test - opakování Pravěk



15. 11. 2018

AJ - dokončit cv. v pracovním seš. str.17 cv. 6b DVD


15. 11. 2018

M - pracovní list - rozklad na součin prvočísel - zde pracovní list - zadáno 12. 11. 2018


14. 11. 2018

F - opakovací test


14. 11. 2018

Ov - test státní symboly


6. 11. 2018

M - učebnice - aritmetika: str 60/B 1,  čísla c) - j)    -  odevzdat do čtvrtka 8. 11. 2018


Zde budou zveřejňovány úkoly, co a na kdy přinést, případně i ohlášené testy.